Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Stilladssektionen

Stilladssektionen er en sektion af virksomheder i Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med levering og montage af stilladser og teltoverdækninger.

Sektionens formål er at varetage medlemmernes særlige interesser, herunder medvirke til hensigtsmæssige regler for opsætning og brug af stilladser samt fremme det kollegiale sammenhold.

Vi afholder medlemsmøder, hvor aktuelle emner bliver behandlet og en årlig konference sidst i januar måned, hvor aktuelle emner og fremtidige mål drøftes og debatteres. På konferencen arrangeres desuden studietur for det kommende år.

Vi udbyder den 2-årige stilladsarbejderuddannelse og en række efteruddannelseskurser i stilladsopbygning. Derudover arrangeres kurser for konduktører og arbejdsgivere.

Stilladssektionen deltager aktivt i overenskomstforhandlingerne, så priskuranterne holdes tidssvarende.

Kontingent
Optagelsesgebyr 5.000 kr.
Kontingentet er fastsat til 14.000 kr.
Der bliver opkrævet 7.000 kr. halvårligt
Der kan derudover blive opkrævet bidrag til Stilladssektionens Uddannelsespulje, hvilket pt. udgør 0,30% af medarbejderlønsummen.