Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

God opbakning på certificeringsdagen

Der er interesse og nysgerrighed hos medlemmerne i forhold til certificering. De fleste ved godt, at vinden blæser i den retning, og spørgsmålet er, hvornår der bliver tid og mod til at gå all-in.

Stilladssektionen holdt den første tirsdag i februar Certificeringsdag i Hillerød. Det er ikke det mest centrale sted i landet. Ikke desto mindre var interessen ganske pæn med 30 deltagere fra 20 forskellige virksomheder.

- Og der er ingen tvivl om, at der blandt de fremmødte er ganske stor nysgerrighed og interesse for mulighederne og perspektiverne ved at lade sig certificere. Det var tydeligt, at en del af de fremmødte går i seriøse certificeringstanker, siger Henrik Stig Sørensen, der sektionskonsulent for Stilladssektionen.

Stilladssektionens bestyrelsesmedlem Johnnie Lønbrik, bød, sammen med Stefan Kringelbach, der er formand for Certificeringsudvalget, deltagerne velkommen. Her lovede de, at dagen ville give deltagerne en bred indsigt i Stilladssektionens Certificeringsordning, give viden om, hvordan den er sammensat og hvilke krav, medlemmerne af ordningen skal imødekomme.

- Der er både tøven og usikkerhed blandt medlemmerne, og derfor var tanken, at de mange praktiske indspark på dagen kunne være med til at skabe klarhed og forståelse for fordele og ulemper ved certificering, fortæller Henrik Stig Sørensen med henvisning til præsentationer fra forskellige interessenter i Stilladsbranchen og byggebranchen.

Blandt dagens indlægsholdere var Signe Mehlsen fra Bam-bus og Videntjenesten, Thorkild Johansen fra DVN GL og auditør i Stilladssektionens Certificeringsordning, Stefan Kringelbach fra FA Stilladser, Heidi Christensen fra Züblin A/S, Thomas Søgård Sinding fra J. Jensen A/S og Lars Kure fra FagAkademiet.

Fem overordnede udfordringer
Thorkild Johansen fra DVN GL foretager audits hos de stilladsvirksomheder, der enten skal re-certificeres eller optages i certificeringsordningen. Han gennemgik de krav virksomhederne forventes at leve op til i Stilladssektionens Certificeringsordning, og som de måles på, når der foretages audit.

Lars Kure fra FagAkademiet har været med til at gøre virksomheder klar til certificering og re-certificering, og han fortalte om de forhold, som hver virksomhed konkret kan iværksætte, som forberedelse på hele certificeringsprocessen. Blandt andet at arbejde på, at få certificering ind på rygraden i hele virksomheden, så det indarbejdes i virksomhedens DNA i form af motivering og oplæring af virksomhedens ansatte.

Lars Kure beskrev fem overordnede udfordringer der bør tages hånd om, nemlig:

 • Krav
 • Praksis
 • Ledelse
 • Systematik
 • Dokumentation

Lars Kure fremhævede, at det er vigtigt at kende de formelle krav i certificeringsordningen. Men også krav fra omverdenen, fx arbejdsmiljø. Og så skal hele virksomheden med, og derfor må man få identificeret interne krav til administration, IT og uddannelse og motivering af medarbejderne.

- Praksis handler om vigtigheden af kortlægning, status og udarbejdelse af handleplan for projektet, og det påhviler herefter ledelsen at beskrive de fælles mål og få præciseret de enkelte medarbejderes ansvar og forpligtelser i forhold til at nå disse mål. Det leder videre til den løbende systematik i forhold til kontrol og kvalitetssikring af arbejdsprocesserne, og det forhold, at det hele skal dokumenteres skriftligt og i billeder, fastslog Lars Kure.

Fordele i selve arbejdet med processen
KMA-chef fra J. Jensen A/S, Thomas Søgård Jensen, fortalte om vilkårene i en virksomhed, der i en årrække har satset strategisk på at være certificeret på vitale områder. Virksomheden er certificeret under en række ordninger (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 18001) på henholdsvis kvalitetssikring, miljø, arbejdsmiljø og en kontrolordning.

- Det gennemsyrer hele den måde vi arbejder på i virksomheden. Og i J. Jensen oplever vi store fordele i selve arbejdet med certificeringsprocessen som strategisk parameter, understregede Thomas Søgård Jensen.

Stefan Kringelbachs virksomhed, FA Stilladser er certificeret under Stilladssektionens Certificeringsordning. Og Stefan kunne derfor fortælle om de fordele han oplevede med certificering, og gav i sin præsentation eksempler herpå gennem flere konkrete gennemførte sager.

- Kravet til dokumentation og kvalitetssikring i certificeringen betyder, at jeg nu sjældent snyder mig selv for fakturering af ekstraarbejde. Og hele arbejdet med kvalitetssikring af opgaverne bliver lettere når medarbejdere, administration og IT-systemer indstilles til dette, fortalte Stefan Kringelbach og understregede, at det er vigtigt, at virksomheden lægger en samlet handleplan for både oplæring og motivering af medarbejderne i produktionen og administrationen, samt tackler de it-mæssige udfordringer ved certificeringen.

Certificering og arbejdsmiljø
Signe Mehlsen fra Bam-bus (Byggeriets Arbejdsmiljøbus) og arbejdsmiljøkoordinator Heidi Christensen fra Züblin A/S gav deres syn på certificeringsordninger med arbejdsmiljøbrillerne på.

De udfordringer, som både byggebranchen og Stilladsbranchen har på arbejdsmiljøområdet, bør i langt højere grad kunne imødegås ved at stilladsbranchen bliver bedre til at planlægge sine opgaver og arbejdsmiljøindsatsen. Indlægsholderne medgav således, at den systematisering af processer og arbejdsopgaver, der ofte lægges op til i certificeringsordninger, bør kunne hjælpe virksomhederne.

Signe Mehlsen gav både eksempler på, hvor certificering bør give en række fordele i dagligdagen, samt risikoen for, at den kan bidrage med ulemper.

Udvalgsformand tilfreds med dagen og interessen
Kommentar af udvalgsformand Stedan Kringelbach

I Certificeringsudvalget lavede vi certificeringsdagen for at tage temperaturen på interessen blandt medlemmerne for ordningen. Vi fandt, at ordningen havde stået lidt i stampe de senere år, og at medlemmerne har behov for at få genopfrisket meningen med vores certificeringsordning. Herunder hvilke krav der stilles til virksomhederne i ordningen og ikke mindst de fordele og ulemper, der følger med. Nu har vi nogle virksomheder med et par års erfaring fra ordningen.

Personligt blev jeg glædelig overrasket over interessen for dagen og de mange medlemmer, der gav udtryk for, at de positivt overvejer at gå med i ordningen. Det gør, at vi i certificeringsudvalget bliver mere fortrøstningsfulde i forhold til, at vi kan indfri vores målsætning om 25-30 medlemmer, der enten er certificeret eller er i gang med at blive det ved udgangen af 2019.Eksempler på fordele og ulemper ved vertificering
Af Signe Mehlsen, Bam-bus (Byggeriets Arbejdsmiljøbus)

Fordele:

 • Medvirke og hjælpe med at skabe ledelsesfokus på ønskede områder.
 • Forbedre planlægningen af arbejdet og identifikation af risici i projektudførslen - fx på arbejdsmiljøområdet.
 • Understøtte en sund virksomhedskultur, hvor kvalitet og arbejdsmiljø tages alvorligt
 • Vise omverden, at virksomheden formår at arbejde strategisk på forskellige områder af betydning for kundeforholdet.

Ulemper:

 • Risiko for, at administrationen bliver for bureaukratisk og detaljepræget, hvorved fleksibilitet og kreativitet i tilgangen til arbejdsopgaverne hæmmes.
 • Ledelsen og medarbejderne kan "stirre sig blinde" på handlingsplan og glemme, at der kan være andre væsentlige problemer end lige implementering af certificeringsordning.
 • Det kan være ressourcekrævende at starte op på certificeringsprocessen, hvilket kan hæmme investeringsevnen på andre væsentlige områder.

Rodahl Stilladser er nu blevet certificeret
Rodahl Stilladser A/S var igennem den afgørende audit i februar 2019 og er nu blevet optaget i Stilladssektionens Certificeringsordning. Dermed er der nu ti virksomheder i Certificeringsordningen. Bryggens Stilladser A/S blev certificeret i forsommeren 2018 og før det, Eriksson Stilladser A/S.

Direktør Nis Lorenzen, Rodahls A/S, fortæller om hele processen.

- Vi rekvirerede selvfølgelig materialet om blandt andet de krav, der stilles i Certificeringsordningen. Vi følte, at vi i forvejen levede op til en hel del af disse krav. Vi lavede således en slagplan og i løbet af bare to til tre måneder, er vi blevet certificeret.

- Den største udfordring har været at dokumentere de ting, som vi allerede lavede, og her skal man vænne sig til at arbejde på en lidt anden måde.

- Men når man til gengæld får indrettet medarbejdere, It og administrationen på dette, så går det lettere. Vi arbejder i øjeblikket med at indrette vores it og bogføring således at dokumentationen kommer automatisk op i løbet af processen.

Nis Lorenzen var gennem forløbet meget tilfreds med samarbejdet med Thorkild Johansen fra DVN-GL, som er ledende auditor i Stilladssektionens Certificeringsordning. Thorkild Johansen besidder en kæmpe viden på mange områder, og ikke mindst om arbejdsprocesser og systematik. Og han deler gerne ud af sine viden, og det er en god hjælp i processen.