Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forenkling af arbejdsmiljøarbejdet, men også højere bøder

Regeringen har fremlagt et lovforslag, der vil ændre arbejdsmiljøloven. Det forventes at dele af forslaget vil træde i kraft allerede 1. januar 2020.

Af Mogens Hjelm, Foto: Ricky John Molloy

Den politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet har udmøntet sig i et lovforslag, som vil gøre det lettere for virksomhederne at forbedre deres arbejdsmiljø. Samtidig forhøjes bøder, og der vil blive indført tilsynsgebyr ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

 - Det positive er, at forslaget vil gøre arbejdsmiljøreglerne mere klare, enklere og tydelige for virksomhederne. Lovforslaget hæver bøderne ved alvorlige eller fatale personskader og ved gentagende overtrædelser. Der vil desuden blive pålagt virksomhederne et gebyr for skærpede tilsyn efter et forbud, forklarer arbejdsmiljøkonsulent Anders Svendsen, Dansk Byggeri.

Forhøjelse af grundbøden
Der er lagt op til, at forhøjelsen af grundbøderne vil ske af to omgange. Den første forhøjelse sker pr. 1. januar 2020 og derefter den 1. september 2021. I tabellen ses ændringerne i grundbøderne:Forhøjelse af bøder ved gentagelsestilfælde
I dag bliver der lagt 20.000 kr. til en bøde uanset, hvor mange gange en virksomhed tidligere er straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven inden for en 4-års periode. I lovforslaget er der lagt op til, at bøden forhøjes med yderligere 10.000 kr. for hver gang virksomheden inde for en 4-års periode bliver straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det får virkning fra 1. januar 2020.

 - Det vil sige, at man ved første gentagne fejl får en bødeskærpelse på 20.000 kroner. Sker det igen – altså tredje gang - så bliver bøden skærpet med 30.000 og fjerde gang ryger der ekstra 40.000 kroner på bøden, når gentagelserne sker inden for en 4-års periode, fortæller Anders Svendsen.

Gebyr for det skærpet tilsynsbesøg efter forbud
Når Arbejdstilsynet i dag afgiver forbud, for at afværge en overhængende fare for ansatte eller andres sikkerhed og sundhed, så bliver forbuddet fulgt op et skærpet tilsyn kort tid efter på samme arbejdssted, som forbuddet er afgivet på.

 - Men i dag gennemføres det skærpede tilsyn ikke, hvis arbejdet på arbejdsstedet er afsluttet, hvis der er tale om arbejdsmiljøcertificerede virksomheder eller hvis forbuddet er givet i forbindelse med et risikobaseret tilsyn. Det bliver der ændret ved, understreger Anders Svendsen og forklarer:

 - I lovforslaget lægges der op til, at alle virksomheder, der får et forbud, får et skærpet tilsyn – også de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder. Heller ikke tilsynsformen er længere afgørende. Det skærpede tilsyn gennemføres i alle tilfælde, hvor det er muligt. Så det er kun, hvis arbejdet på arbejdsstedet er ophørt, at Arbejdstilsynet logisk nok ikke gennemfører tilsynet.

Mulighed for at få gebyret tilbage
Gebyret for et skærpet tilsyn vil være ca. 10.000 kr., som skal betales uanset om der er grundlag for at påklage gebyret. I lovforslaget er der imidlertid lagt op til, at virksomhederne kan få gebyret tilbage. Det kan ske, hvis en klage til Arbejdsmiljøklagenævnet får Arbejdstilsynet til at trække gebyrkravet, eller hvis virksomheden får medhold i Arbejdsmiljøklagenævnet.

 - Hvis forbuddet til gengæld ikke bliver påklaget, og det ender med en straffesag, hvor virksomheden bliver frifundet, så får virksomheden ikke gebyret tilbage for det skærpede tilsyn, pointerer Anders Svendsen.


Hvis I er i tvivl eller har spørgsmål til retningslinjerne, er I velkommen til at kontakte Anders Svendsen fra arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri på asv@danskbyggeri.dk eller telefon 72 16 02 51.