Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Diagonalen oktober: Tid til at stå sammen!

Det nye nummer af Diagonalen er ude. Her kan du læse om Stilladssektionens ekstraordinære generalforsamling og medlemsmøde, det nyligt afholdte sektionsmøde om voldsom fysisk blokade, den nye miljøzonebekendtgørelse og meget mere.

Det har været "lige på og hårdt" efter sommerferien. Aktiviteten virker høj i de fleste dele af landet. Og det giver vanen tro appetit på kvalificeret arbejdskraft.

Vi ser derfor eksempler på elever og medarbejdere, der shopper sig til nogle kroner mere i timen hos de "hungrende" arbejdsgivere på den anden side af hækken. Problemstillingen er velkendt – men alligevel en uskik, hvis fx elever springer fra deres elevaftaler. Det må både elever og virksomheder respektere!

Vi har adresseret problemet, og vi bør undlade at ansætte medarbejdere, der er bundet af en elevaftale. Det er selvfølgelig irriterende, hvis det betyder, at man ikke kan foretage den forventede ansættelse, men næste gang er det måske en selv, der mister en elev. Så lad os nu se ud over egen næsetip i disse spørgsmål.

På organisationsniveau har forhandlingerne om Handleplan 3 (HP3) givet travlhed og nærmer sig nu sin afgørende fase. Dansk Byggeri og 3F kunne den 11. september give hinanden hånd på en aftale med otte overordnede initiativer til at nedbringe nedslidningen i branchen.

Stilladssektionen har været primus motor, og vi har sat betydelige aftryk på den endelige aftale, som jeg mener er blevet ganske fornuftig. Det får alle mulighed for selv at vurdere, når nu HP3 behandles af baglandet i Stilladssektionen, i Dansk Byggeri og 3F.

Vi tager debatten på vores Sektionsmøde den 31. oktober, hvor jeg glæder mig til at gennemgå indholdet med medlemmerne. Og lad det bare være sagt med det samme: Også her er der behov for, at vi står sammen og lever op til de intentioner der ligger i aftalen!

Og endnu en ting, der kalder på sammenhold. Den 9. september hasteindkaldte vi til sektionsmøde for KøbenhavnSjælland på grund af en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Samtidig blev en af vores medlemsvirksomheder udsat for et stort pres med fysisk blokade og shit-storm på de sociale medier. Det er ganske enkelt uacceptabelt, at personer med udspring i cirklerne omkring Stilladsklubben benytter, hvad man fristes til at kalde "gangstermetoder".

Der var heldigvis på det regionale sektionsmøde enighed om at fordømme metoderne, som vi kan frygte, vil udvikle sig til en egentlig strategi hos den kerne af rabiate aktører.

Vi kan ikke bare se passivt til. Det er nødvendigt at få sat en stopper for regelbryderne - men med lovlige midler. Fx med et klart nej at dæmme op for pludselige anmodninger om fridage i perioder med pågående ulovlige aktioner mod kollegaer i branchen samt ved at melde overenskomststridige arbejdsnedlæggelser til Dansk Byggeri.

Vi tager emnet op igen på et regionalt sektionsmøde for Fyn og Jylland i starten af oktober, men også på vores samlede Sektionsmedlemsmøde den 31. oktober.

Læs oktober-udgaven af Diagonalen her