Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Diagonalen juni: Nedslidning vil stå i centrum

Det nye nummer af Diagonalen er ude. Her kan du læse om den nyligt afholdte generalforsamling, ny bevilling til arbejdstilsynet, studieturen til Dubrovnik og meget mere.

Først en tak for sidst til alle fremmødte repræsentanter på vores generalforsamling i april. Det blev en anderledes generalforsamling, end vi har været vant til, da vi havde det første kampvalg om bestyrelsesposter siden 90’erne.

Det er dejligt med engagerede medlemmer, der gerne vil bidrage, og det er det budskab, vi som bestyrelse har taget med hjem fra generalforsamlingen. Desto flere medlemmer der vil bidrage til organisationsarbejdet – desto længere kan vi nå i arbejdet med vores mål for hvert år, der går.

Vi vil derfor gå i dialog med alle interesserede medlemmer om inddragelse i organisationsarbejdet på alle niveauer - fra bestyrelsesarbejde til arbejde i udvalg og arbejdsgrupper. Udfordringer er der nok af, og medlemsinddragelse er en god måde at skabe basis for holdninger og løsninger.

Det er fx vigtigt, at vi i stilladsbranchen lytter til de signaler, som er oppe i tiden, og som vi skal finde svar og løsninger på. Nedslidning er i forbindelse med debatten om differentieret pension kommet i fokus. Derfor er der rigtig god fornuft i, at vi tager en debat internt og får diskuteret holdning og handling i sektionen i forhold til det varme emne "nedslidning".

Vi bør være realistiske og lade være med at opføre os som Komiske Ali, der ikke vil se virkeligheden i øjnene. Stilladsarbejde er hårdt arbejde – og det har vi gennem vores målrettede arbejdsmiljøarbejde også bevist, at vi anerkender. Vi har vist vilje til at finde løsninger, som reducerer de værste belastninger for bevægeapparatet i forbindelse med opsætning og nedtagning af stilladser. Og vi har hele tiden antennerne ud for at forbedre arbejdsmiljøet på en måde, som branchen kan leve med.

Vores deltagelse i og seriøse arbejde med Handlingsplan 1 og 2 er dokumentation for dette. Nu fortsætter vi med initiativer i Handleplan 3. Vi har sammen med arbejdstagerside fundet fem emner, som vi vil arbejde videre med frem mod deadline sidst på året. Der er nedsat arbejdsgrupper med medlemsrepræsentanter til at drøfte indhold – ligesom vores arbejdsmiljøudvalg vil være med i arbejdet.

Et andet vigtigt emne, som vi har tradition for at debattere med stort engagement, er priskuranter. Det er et hedt emne, fordi det er lige i hjertet af vores forretning og definerer vores indtjeningsmuligheder og til dels vores konkurrencedygtighed.

Uanset at priskuranten altid vil være et følsomt emne, bliver vi dog nødt til at holde fokus og foretage de nødvendige justeringer, så vi følger med tiden. I øjeblikket er emnet om nedslidning i fokus, og i den debat kan et værktøj som priskuranten ikke overses. Vi skal have modet til at modernisere vores værktøjer, og lade dette afspejle sig i priserne.

Kurt Bo Jensen, formand for Stilladssektionen


Læs juni-udgaven af Diagonalen her.