Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Diagonalen april 2020

Corona, oversvømmelser og sammenlægning

Vi er nu kommet et stykke ind i kalenderåret 2020, som af forskellige årsager er begyndt noget turbulent. Jeg håber dog, at alle Stilladssektionens medlemmer er kommet fornuftigt i gang med deres forretninger. En række velkendte temaer kommer til at præge året, blandt andet overenskomstforhandlingerne. Men nye og helt uforudsigelige temaer er også poppet op. Dem vil jeg hæfte mig lidt ved.

For det første poppede Coronavirussen op i Kina og har nu bredt sig globalt – og i den grad også til Danmark. Det vil påvirke den globale vækst negativt, og vi krydser fingre for, at virussen bliver inddæmmet bedst muligt, så både de menneskelige og økonomiske omkostninger bliver overskuelige.
    De mange og fornuftige tiltage fra myndighederne side har betydet, at Stilladssektionen måtte aflyse 40-års jubilæet den 21. marts på Hotel Kolding Fjord, og vores planlagte Generalforsamling den 21. april er udsat.
    Det er selvfølgelig møgærgerligt og irriterende, men set i det store perspektiv jo meget små omkostninger i forhold til de menneskelige og økonomiske, som vi lige nu står over for, både nationalt og globalt.
    Nye datoer for jubilæum og generalforsamling vil blive sat i kalenderen og meddelt jer, men i første omgang er det vigtigt, at vi alle passer på os selv, hinanden, viser samfundssind og gør som myndighederne anbefaler.

For det andet har det usædvanlige milde og regnfulde vejr præget samtalen og medierne, og det har ikke været lige sjovt alle steder med våde kældre og vejrudsigter, der ikke giver meget håb om bedring. Vi har simpelthen aldrig før fået så meget vand i løbet af efteråret og vinteren.
    Klimaforskere har længe advaret om den globale opvarmning og dens konsekvenser på sigt, men det er nok overraskende, at tingene tilsyneladende udvikler sig hurtigere end forventet. Eller er det bare en tilfældighed? Som erhvervsdrivende må vi, uanset årsagen, i gang med at tænke på de nødvendige forholdsregler. Det er det vi med en god floskel kalder rettidigt omhu.
    Konkret vil udviklingen sikkert øge efterspørgsel efter inddækning af byggerierne. Det våde vejr kan både skade kvaliteten af byggeriet og forsinke byggeprocessen, og den risiko er dum at tage. Derfor tror jeg også, vi kan forvente, at der vil blive stillet krav til produktudvikling på ind- og overdækninger af byggerier. Det gavner selvsagt efterspørgslen på en kerneydelse, men stiller også krav til både vores materiel og vores personales uddannelse. Det bør vi have fokus på i den kommende tid.

For det tredje de seriøse sammenlægningsdrøftelser med Dansk Industri, som blev annonceret i februar. Faktisk er man klar til at præsentere en plan for os medlemmer i de kommende måneder.
    Vi skal naturligvis i Stilladssektionens bestyrelse sætte os nøje ind i sammenlægningsplanerne, og prøve at give en løbende fyldestgørende orientering til medlemmerne. Når det er muligt, vil vi også tage emnet op på et medlemsmøde. Herefter må vi vurdere på fordele og ulemper ved sammenlægningen.