Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Artikler

Her har du mulighed for at læse artiklerne fra nyhedsbrevet Diagonalen.

  20-11-2020

  Diagonalen november 2020

  Vi SKAL have uddannelse på sporet

  20-11-2020

  Generalforsamling i en Corona-tid

  Sammenlægning med DI og Coronaudbrud satte præg på Generalforsamlingen, som ellers foregik helt udramatisk. Hverdagen optager medlemmerne, og det blev fint illustreret af de to indkomne forslag, der handlede om partikelfiltre og køreskiver

  20-11-2020

  Bestyrelsens beretning

  Kurt Bo Jensen tog i bestyrelsens beretning afsæt i de markante omsving, som har kendetegnet det forløbne år. Uddannelse, arbejdsmiljø, cerificering og erhvevrspolitiske rammevilkår giver fortsat masser af udfordringer.

  20-11-2020

  Nye håndbøger til stilladsarbejde

  Arbejdsplatforme er kommet for at blive, og nu findes der en branchevejledning om korrekt brug. Og så er arbejdsmiljøhåndbogen opdateret med masser af ny viden

  20-11-2020

  Coronasmitten er her stadigvæk

  Det er alt for tidligt at aflyse coronaberedskabet på bygge- og anlægspladserne. DI Dansk Byggeri advarer mod at slække på regler, der skal forebygge smitte i byggeriet

  20-11-2020

  Status på indpakning af søjler på stilladsdæk ved tagarbejde

  Arbejdstilsynet har valgt en skærpet kurs vedrørende indpakning af søjler ved tagarbejde. Der er aftalt nyt møde om sagen i 2021. AT vil indtil da nøjes med at vejlede og undlader indtil videre at give påbud.

  20-11-2020

  Bekymrende stort frafald på stilladsmontøruddannelsen

  Stilladssektionen vil have undersøgt, hvad der ligger bag de skuffende uddannelsestal, og formanden for sektionen vil også have evalueret samarbejdet med skolerne.

  20-11-2020

  Sådan klarer skolerne sig

  Gennemførelsesprocenten er på under 40 % på Next København, mens AMU Vest klarer sig lidt bedre – uden at imponere.

  17-11-2020

  Frafald skal undersøges

  Stilladssektionen gør klar til at analysere og finde forklaringen på det store frafald og lave gennemførelsesprocent i 2019

  17-11-2020

  Værktøjer til personlig ledelse og ansvar

  Er du konduktør eller har du planer om at blive det, så er det nu, du skal slås om en plads på konduktøruddannelsen. Stilladssektionen har udsendt indbydelser, og der er plads til 16 kursister.

  17-11-2020

  Opfordring fra en skuemester

  Som det fremgår i dette nummer af Diagonalen er der fortvivlende stort frafald på stilladsmontør-uddannelsen. En dreven skuemester på det københavnske stilladsmarked giver her sin oplevelse af problemerne, som de kan se ud i virksomhederne.

  09-07-2020

  Diagonalen juli 2020

  Genåbning af hverdagen

  09-07-2020

  Fejl i branchevejledning

  En tegning i branchevejledningen om opmuringsarbejde er ikke vist korrekt. Der skal være overlab ved det 1-meter løft af dæk, der anvendes ved opmuringsarbejde

  09-07-2020

  Revidering af branchevejledning om opmuring påbegyndes

  Efter mere end to års stilhed påbegyndes arbejdet med revidering af BFA-BA’s branchevejledning om opmuring

  09-07-2020

  Nu skal der lås på baderum

  Ny bekendtgørelse indeholder en række ændringer til, hvordan skurvogne og lignende skal indrettes fremadrettet. De nye krav gælder for alle nye skurvogne fra den 1. juli 2021

  09-07-2020

  Test af exoskeletter i stilladsbranchen

  Kan exoskeletter reducere de fysiske belastninger i stilladsbranchen?

  09-07-2020

  Det blev et stort JA til Dansk Industri

  Når Stilladssektionen den 1. september rykker ind hos Dansk Industri, vil hverdagen i store træk fortsætte som hidtil. Dansk Byggeris struktur med sektioner og regioner bliver der ikke rørt ved.

  09-07-2020

  Dansk Byggeri: Miljøzonekrav er en ødelæggende eftertackling

  Dansk Byggeri advarer om, at miljøzonekrav kan klemme virksomhederne på likviditeten og foreslår, at investeringer i køretøjer kan straksafskrives i resten af 2020 og i 2021

  09-07-2020

  Kan stilladsbranchen bruge skråfoto til noget?

  Skråfotoviser er et digitalt værktøj, der ifølge udviklerne kan bruges til opmåling, planlægning af parkering og oplagring af grej, identifikation af udfordringer som fx kældernedgange. Det kan bruges allerede når et firma skal byde på en opgave og når opgaven iværksættes

  09-07-2020

  Lederkurser på plads med forventet opstart i september

  Stilladssektionen inviterer medlemmerne til at sende medarbejdere med flair for ledelse og ansvar på de nye lederkurser, som løber af stablen fra september 2020

  09-07-2020

  Generalforsamling

  Alle medlemmer er ultimo juni blevet inviteret til generalforsamling den 13. august

  08-04-2020

  Diagonalen april 2020

  Corona, oversvømmelser og sammenlægning

  08-04-2020

  Indpakning af søjler på stilladsdæk ved tagarbejde

  Arbejdstilsynet har varslet, at søjler på stilladsdæk, der anvendes som sikring mod fare for nedstyrtning ved tagarbejde, i fremtiden skal være indpakket eller på anden måde sikret mod, at personer kommer alvorligt til skade, hvis de falder ned fra taget og rammer dem

  08-04-2020

  OBS - opskydeligt rækværk fremfor sele og line

  Kollektiv sikring går forud for personlige værnemidler. Derfor kan brug af sele og line udløse et påbud fra Arbejdstilsynet om i stedet at bruge fx opskydelig rækværk.

  08-04-2020

  Alvorlige fejl ved lastbiler koster dyrt

  Fra årsskiftet har lastbiler været omfattet af nye regler, som betyder, at bødeniveauet bliver forhøjet markant, når der er tale om sikkerhedskritiske fejl og mangler. Og det bliver dyrere for såvel virksomhederne som chaufførerne

  08-04-2020

  Nu skal Handleplan 3 indfases

  I december 2019 blev Handleplan 3, HP3, om nedslidning i stilladsbranchen afleveret til Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet. HP3 indeholder otte initiativer, som er udarbejdet i samarbejde med stilladsbranchen

  08-04-2020

  Ny prisstruktur for certificering

  Certificeringsudvalget satte sig sammen den 4. februar for at få mere fart på certificeringerne fra årets start. Udvalget har repræsentanter fra både certificerede og ikke-certificerede medlemmer af sektionen

  08-04-2020

  Dialogmøde med København og Frederiksberg

  En meget stor del af de stilladser, som opstilles i Danmark, bliver sat op i København og på Frederiksberg. Det giver derfor god mening at mødes med disse kommuner for at drøfte de gældende vilkår og problemer

  08-04-2020

  Ny overenskomstaftale i byggeriet klar til afstemning

  Dansk Byggeri forhandler på vegne af byggeriets arbejdsgivere overenskomst for op mod 60.000 bygningsarbejdere. Og mens alt fokus i de sidste par uger først og fremmest har været rettet mod foranstaltninger mod udbredelse af Coronavirussen, lykkedes det alligevel – i regi af Forligsinstitutionen – tidligt tirsdag den 17. marts 2020 om morgenen, at indgå en forlig om nye overenskomster mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen for en treårig periode

  08-04-2020

  Hold jer opdateret om Corona-virus

  Corona-virus eller Covid-19 har siden medio februar skyllet ind over Europa, og Danmark går på ingen måde fri af denne pandemi. Den danske regering har siden 12. marts mere eller mindre lukket landet ned trin for trin.

  21-12-2019

  Forenkling af arbejdsmiljøarbejdet, men også højere bøder

  Regeringen har fremlagt et lovforslag, der vil ændre arbejdsmiljøloven. Det forventes at dele af forslaget vil træde i kraft allerede 1. januar 2020.

  21-12-2019

  Masten på arbejdsplatforme skal afskærmes

  Ved arbejde på arbejdsplatforme skal mastens tilgængelige sider være afskærmet. Dermed undgår man fare for at komme i klemme, når fx mastens frie side vender ind mod facaden på en bygning på grund af konsoludtræk, der kræver at arbejdsplatformen er forankret.

  21-12-2019

  LHK-stilladser nægter at betale praktikbøder

  Da der blev lavet en trepartsaftale om praktikpladser, viste det sig, at stilladsbranchens elever ikke er omfattet af aftalen. Mange stilladsvirksomheder skal derfor betale "strafafgift" for ikke at tage lærlinge – og det vil LHK Stillads a/s ikke finde sig i.

  21-12-2019

  Handleplan 3 til debat

  Den 31. oktober holdt Stilladssektionen medlemsdag i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling. Her drøftede de mange fremmødte medlemmer de initiativer mod nedslidning, der barsles med i Handleplan 3.

  21-12-2019

  Vedtægterne blev ikke ændret

  Medlemsdagen den 31. oktober blev indledt med den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen fremsatte et forslag om at ændre vedtægterne, så det blev muligt at udvide antallet af bestyrelsesposter fra fire til fem i stedet for de nuværende fire pladser. Forslaget blev ikke vedtaget.

  21-12-2019

  Vær opmærksom på nye standardlejevilkår

  Stilladssektionens Standardlejevilkår er velkendte i branchen, men som følge af udfasningen af AB 92 sker der nu ændringer, som følge af indfasningen af AB 18. Ændringerne træder i kraft fra november 2019.

  21-12-2019

  Gør stilladsarbejde synligt for skolerne!

  Dansk Byggeri tager nu fat i folkeskolernes afgangselever for at få dem til at overveje en fremtid i bygge- og anlægsbranchen. Det sker via en såkaldt virksomhedsbank, hvor skoler og virksomheder kan finde hinanden.

  21-12-2019

  Forandringer på vej på skoleområdet

  Sidst i november var Stilladssektionens repræsentanter i uddannelsesudvalgene til møde i Byggeriets Uddannelser, hvor der blev orienteret om forandringer på skoleområdet og stilladsmontøruddannelsen i det nye år.

  21-12-2019

  Stilladssektionens 40 års Jubilæum – Invitation ude nu!

  Kæmpe fest, topunderholdning, kollegialt samvær, samt fed dansemusik på et af Danmarks kønnest beliggende hoteller, når Stilladssektionen festligholder sit 40-års jubilæum den 21. marts 2020.

  19-12-2019

  Diagonalen december: Fokus på arbejdsmiljø og uddannelse

  Læs det seneste nyhedsbrev Diagonalen, som har fokus på arbejdsmiljø og uddannelse i stilladsbranchen.

  24-10-2019

  Diagonalen oktober: Tid til at stå sammen!

  Det nye nummer af Diagonalen er ude. Her kan du læse om Stilladssektionens ekstraordinære generalforsamling og medlemsmøde, det nyligt afholdte sektionsmøde om voldsom fysisk blokade, den nye miljøzonebekendtgørelse og meget mere.

  24-10-2019

  Husk skriftlig instruktion

  Det er en rigtig god ide, at arbejdsgiveren kan dokumentere på skrift, at de ansatte er instrueret. Det er rigtig godt at kunne vise frem, når man som arbejdsgiver står med et bødeforlæg i hånden.

  24-10-2019

  Hvem har anmeldepligten, når det går galt på et skoleophold?

  Den som har instruktionsbeføjelsen har pligten til at anmelde arbejdsskader. Det påhviler derfor arbejdsgiveren at anmelde – uanset om det sker på skole eller under arbejde for arbejdsgiveren.

  24-10-2019

  Skal selen på, når der bruges opskydelige montagegelændere?

  Dansk Byggeri har spurgt Arbejdstilsynet, om stilladsmontøren skal have sin sele på ved opstilling og nedtagning af stillads, når der anvendes opskydelige montagegelændere.

  24-10-2019

  Miljøzoner vil lukke byerne af for ældre lastbiler

  En ny såkaldt miljøzonebekendtgørelse betyder, at lastbiler, der er indregistreret før 1. oktober 2009, skal have eftermonteret et partikelfilter, hvis de vil have lov til at køre rundt i de større byer efter den 1. juli 2020.

  24-10-2019

  Sektionsmøde om voldsom fysisk blokade

  Den 9. september holdt Stilladssektionen møde med medlemmerne i København-Sjælland. Mødet tog afsæt i en konkret fysisk blokade og arbejdsnedlæggelse samt metoderne bag.

  24-10-2019

  Certificering – ambitioner fastholdes trods "mavepuster"

  Stilladssektionen har mødt stor mundtlig interesse for certificering. Ved Certificeringsdagen i februar gav flere udtryk for, at de stod klar til at komme i gang. Det er derfor overraskende, at der ifølge ledende auditor i DVN-GL, Thorkild Johansen, som certificerer virksomhederne, ikke har været reelle henvendelser med "kød på" fra Stilladssektionens medlemmer siden februar.

  24-10-2019

  Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøde

  Den 31. oktober afholder Stilladssektionen dette efterårs medlemsmøde med aktuelle emner og udsigten til en god debat blandt medlemmerne. Medlemsmødet vil i år blive indledt med en ekstraordinær generalforsamling.

  09-07-2019

  Diagonalen juni: Nedslidning vil stå i centrum

  Det nye nummer af Diagonalen er ude. Her kan du læse om den nyligt afholdte generalforsamling, ny bevilling til arbejdstilsynet, studieturen til Dubrovnik og meget mere.

  09-07-2019

  Halv milliard til styrket AT-indsats

  Med et bredt forlig om arbejdsmiljøindsatsen har Christiansborg afsat 460 millioner kroner til Arbejdstilsynet over de kommende tre år. Det er blandt andet tilsynet med udenlandske virksomheder, der vil blive styrket.

  09-07-2019

  Arbejdstilsynet henlægger bøde på 75.000 kr.

  Dansk Byggeri anbefaler at få sagerne undersøgt grundigt, inden man betaler et administrativt bødeforlæg.

  09-07-2019

  Næppe relevant med EU-beviset til stilladsmontører

  Hvis den chauffør, der kører med stilladser, kun kører lastbil, så vil et EU-bevis være påkrævet. Hjælper han til gengæld med stilladsarbejdet, vil han være undtaget for kravet om EU-bevis, men skal have lastbil kørekort kategori C.

  09-07-2019

  Første kampvalg i mere end 20 år

  Stilladssektionen afholdt generalforsamling den 4. april, og vanen tro blev det holdt på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Men noget uvant måtte forsamlingen igennem kampvalg før den kommende bestyrelse var fundet.

  09-07-2019

  Studietur fyldt med oplevelser og godt humør

  Lige efter påske var Stilladssektionen efter flere års pause på studietur. Kroatien tog i voldsom regn og blæsevejr mod 26 deltagere, som heldigvis i det efterfølgende dage fik rig lejlighed til at lufte de medbragte shorts.

  09-07-2019

  Bundmanden behøver ikke uddannelse

  Nye opsætningsmetoder betyder, at kravene til bundmandens uddannelse kan slækkes.

  09-07-2019

  Medlemsmøde på Fyn

  Vores medlemsmøde vil i år blive afholdt torsdag den 31. oktober på Fjeldsted Skov, Hotel og Konference ved Ejby mellem Middelfart og Odense.

  19-03-2019

  Diagonalen marts: Vi skal selv være med til at finde de bedste løsninger

  Stilladsbranchen er blevet en del af kampen om fremtidens arbejdskraft, og vi må fortsætte med at levere de nødvendige lærepladser og uddanne vores medarbejdere. Men det handler også om at arbejde konstruktivt med forbedringer på arbejdsmiljøområdet og overbevise de unge om, at stilladsarbejde er værd at gå efter.

  19-03-2019

  Effekten af Handleplan 1 fra 2005 bør kendes …

  Samarbejde med Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri skal kortlægge effekten af virksomhedernes indsats for et bedre arbejdsmiljø.

  19-03-2019

  God opbakning på certificeringsdagen

  Der er interesse og nysgerrighed hos medlemmerne i forhold til certificering. De fleste ved godt, at vinden blæser i den retning, og spørgsmålet er, hvornår der bliver tid og mod til at gå all-in.

  19-03-2019

  Nøgletal fra medlemsundersøgelsen

  Medlemsundersøgelsen er afsluttet og vil indgå som værktøj i det videre arbejde med at lave Handleplan 3.

  19-03-2019

  Stop tyven med DNA-sporing

  Almindelige mennesker undrer sig nok over, at noget så specielt som stilladsdele i stort omfang stjæles.

  19-03-2019

  Dine varebiler skal registreres inden 1. juli

  Det er vigtigt at få registreret sin varebil rigtigt, hvis man vil undgå bøder og inddragelse af nummerplader.

  19-03-2019

  Køre-hviletid hører ikke hjemme i stilladsbranchen

  Det ligger ikke lige om hjørnet at få fjernet bøvlet med køre-hviletid. Færdselsstyrelsen har fx mere fokus på stilladsbranchen, nu hvor transportbranchen har fået ryddet op. Det er uklart, om EU-justeringer ender med stramninger eller lempelser.

  19-03-2019

  Send os dine skarpe skud

  Det er nok blevet bemærket, at Stilladssektionen er i fuld gang med at opruste på synlighed og branding.

  13-09-2018

  Status på lette stilladsdele til arbejde med opmuring

  Murerbranchen har de sidste ti år arbejdet med at erstatte tunge stilladsdele med lettere dele for at mindske nedslidningen af de personer, der arbejder med opmuring

  13-09-2018

  Stilladsbranchens elever tæller ikke med

  Når de store politiske aftaler forhandles, vil der næsten altid blive hugget en hæl og klippet en tå. Det skete også, da der i foråret 2017 blev indgået en trepartsaftale om praktikpladser. Her blev stilladsbranchen klippet. Da aftalen kom på plads, viste det sig nemlig, at stillads branchens elever ikke er omfattet af aftalen.

  13-09-2018

  Tillykke til over 25 nye stilladsmontører - og vi har brug for mange flere

  På varme sommerdage i maj og juni fik over 25 nye stilladsmontører deres uddannelsesbevis på KTS Glostrup ved København. Med lykønskninger fra formanden for Stilladssektionen Kurt Bo Jensen, fulgte også en bekymring for fremtiden. Der er nemlig brug for mange flere stilladsmontører - og især København har svært ved at få elever nok.

  13-09-2018

  Generalforsamling i smukt solskin i april

  Solens stråler smilede allerede i april venligt til de mange fremmødte til årets general- forsamling i Stilladssektionen. Måske som et klap på skuldrene for det arbejde sektionen og dens medlemmerne gør for at blive anerkendt som en central medspiller i byggeriet

  13-09-2018

  På vej mod fornyet Handleplan?

  Beskæftigelsesministeren og Arbejdstilsynet har opfordret stilladsbranchen til at se på nye initiativer til nedbringelse af arbejdsulykker og ergonomiske belastninger i branchen. Derfor gør Stilladssektionen sig klar til at se på muligheder og barrierer forud for en eventuel fornyet Handleplan