Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

To nye publikationer på Stilladssektionen.dk

Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri har udarbejdet 2 ganske informative publikationer omkring rollefordeling mellem virksomhedsledelse, arbejdsledere og ansatte vedrørende overholdelse af arbejdsmiljøloven, samt sanktioner & straf ved overtrædelse af lovgivningen.

Det kan være relevant læsning og vi har derfor lagt publikationerne på hjemmesiden og de kan findes under ’vejledninger & værktøjer/arbejdsmilø’.

 

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven

Publikationen ’Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven’ beskriver rollefordeling & ansvar mellem ledelse og medarbejdere i forhold til arbejdsmiljøloven og indeholder blandt andet en tjekliste, hvor arbejdsgiver kan se de områder der bliver undersøgt i forhold til om han opfylder sine pligter i forhold til loven. Tjeklisten kan være god at have ved hånden, når man skal opstarte sine projekter. Den beskriver også hvad Arbejdstilsynet gør, når de kommer på besøg. 

Download publikationen her

 

Det er farligt og dyrt

Publikationen ’Det er farligt og dyrt’ beskriver bøderegler & praksis og indeholder eksempler på bødestørrelse ved forskellige typer af overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne.  

Download publikationen her

 

Publikationerne findes på hjemmesiden her