Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fokus på fremtiden

I sin beretning på generalforsamlingen i Stilladssektionen den 14. april på Sinatur i Nyborg vægtede Kurt Bo Jensen det fremtidige arbejde i sektionen

Fokusområderne i beretningen var ønsket om at styrke sekretariatsfunktionen i Dansk Byggeri med fuldtidsbetjening, certificering, overenskomstforhold samt udvidelsen af uddannelse med et to ugers sikkerhedskursus. 

Stilladssektionens medlemmer besluttede enstemmigt at hæve medlemskontingentet med 5.000 kr. om året. Det skete på baggrund af et forslag fra bestyrelsen, der ønskede at hæve den daglige service i forhold til medlemmerne i stilladsspecifikke spørgsmål samt at aflaste formand og bestyrelse i de løbende arbejdsopgaver. 

Velkommen til ny konsulent

Til at varetage sekretariatsfunktion har bestyrelsen ansat Henrik Stig Sørensen. Formanden Kurt Bo Jensen motiverede valget af Henrik således: 
”Henrik har tidligere været ansat som konsulent for Nedbrydningssektionen og er med den baggrund meget stærk internt i Dansk Byggeri. Samtidig er han bekendt med den kompleksitet af forventninger, vi ønsker og har i Stilladssektionen”. 
Læs mere om Henrik Stig Sørensen her (link til artikel om ham) 

Brug priskuranten som aflønningsgrundlag

Formanden pointerede, at der er en prisstigning på 1,9 % på priskurrentens priser samt timetillægget fra den nuværende overenskomstperiode. Lokalaftalerne kan derimod frit forhandles. 

- Sektionen vil i det kommende år gennemgå priskuranten samt evt. nye tiltag så som opskydeligt gelænder mm. Vi er ved at lave en liste over emner, som kan indgå i priskuranten, samtidig er redigering af hvidbog højt på listen af arbejdsområder som bestyrelsen vil prioritere. Hvis der er nogle af jer, der har input, nye tiltag eller rettelser, er i velkomne til at komme med dem, sagde Kurt Bo Jensen og fortsatte: 

- Vores priskurant ser ud til at sive en smule. Undersøgelsen sidste år om brugen af priskuranten viste, at der er en faldende tendens i brugen af priskuranten som aflønningsgrundlag. Vi skal værne om vores priskurant og bruge den. Ellers taber den sin berettigelse. Vi skal ikke bevare den blot for at bruge den som beregningsgrundlag for, hvad det koster at montere et stillads. 

-Jeg vil gerne gøre jer opmærksom på, at det er vigtigt, at den enkelte virksomhed nøje overvejer, hvordan virksomheden aflønner sine stilladsmontører. Det har en stor betydning for vores samarbejde med 3F, at vi har opbakning til aflønningssystemet. Hvis en stigende andel aflønner med timeløn, vil det medføre, at priskuranten bliver udfaset, og der udelukkende bliver lokale forhandlinger om timelønsafregning. Ønsker vi det? 

Under eventuelt fremkom ønske om dels et priskurantkursus for konduktører, dels et medlemsmøde om aflønningsformer og fokus på arbejdsmiljø. Formanden kunne oplyse, at et sådan kursus er på vej, og at bestyrelsen vil overveje det foreslåede tema på et fremtidigt medlemsmøde. Endelig opfordrede formanden medlemmerne til at indsende afgjorte og nuværende arbejdsmiljøsager til sekretariatet i Dansk Byggeri. 

Bliv certificeret virksomhed

Kurt Bo Jensen opfordrede i øvrigt alle medlemmer til at blive certificeret virksomhed og udtrykte beklagelse over, at der ikke havde været den store tilslutning til ordningen i det forgangne år. Han advarede også om, at certificering kunne blive et krav for at kunne tegne forsikringer. 

Udvidet uddannelse

Endelig orienterede formanden om, at den nye vejledning fra AT betyder, at uddannelsen udvides med et sikkerhedskursus på to uger. 

-For ikke at belaste virksomhederne økonomisk anbefaler jeg, at nye medarbejdere har gennemgået systemkurset, før de bliver ansat i virksomheden, sagde Kurt Bo Nielsen, der understregede, at medlemmerne skal søge dispensation om fritagelse for det nye kursus for nuværende kontraktansatte. Det giver dem ret til at deltage i alle typer opgaver. 

Genvalg til alle

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Kurt Bo Jensen og Klaus W. Bjerregaard uden modkandidater. Til posten som bestyrelsessuppleant foreslog bestyrelsen genvalg af Nis Lorenzen, der blev valgt med et stort flertal til fordel for Michael Iversen, der stillede op som modkandidat. Genvalgt blev også revisor Johnny Holt og John Lauth samt revisorsuppleant Jens Pedersen.