Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arkiv 2015

  17-12-2015

  Nyt fra Arbejdsgiversekretariatet

  Dansk Byggeri og 3F har indgået bodsforlig i sager om gentagne/systematiske arbejdsnedlæggelser, 2 af Stilladssektionens medlemmer har været udsat for ulovlig stilladsnedpilning og til sidst gode råd om hjemsendelse.

  17-12-2015

  Nye krav på vej om cykelsluser og markering af stilladser

  Stilladssektionen i Dansk Byggeri har i november holdt sit årlige dialogmøde med Københavns og Frederiksberg Kommuner. Her orienterede kommunerne om, at de er nu på vej med nye krav, der skal forbedre forholdene for fodgængere og cyklister ved stilladser. Der arbejdes også på at gøre anmeldelser nemmere for stilladsvirksomhederne.

  17-12-2015

  Få ekstra bonustilskud til lærlinge

  Fra årsskiftet kan du få et ekstra bonustilskud på 10.000 kr. pr. lærling, der har afsluttet stilladsmontøruddannelsen efter 1. januar 2016

  17-12-2015

  Stormen Gorm bør ikke føre til nye regler

  Et væltet stillads giver altid gode billeder i mediernes dækning af de tilbagevendende storme og orkaner

  21-08-2015

  Ny At-vejledning om stilladsregler

  Arbejdstilsynet har udsendt en ny At-vejledning om stilladsopstillerens ansvar.

  12-01-2015

  Vejledning om arbejde i prøvetiden

  Vejledningen fokuserer på hvilke arbejdsopgaver en nyansat medarbejder kan påtage sig, i løbet af den 3-måneders lange prøveperiode